Adolf Hitler

Adolf Hitler

Irma Avdic, Dzana Lonic & Alma Vajzovic 

Hitlers barndom

Adolf Föddes 20 april år 1889 i den Österrikiska staden Braunau am Inn. Adolf var det fjärde barnet i familjen av alla sex barnen och han var ett av de två barnen som nådde vuxenåldern. Adolfs båda föräldrar var katoliker och pappa, vars namn var Alois Hitler, Alois föddes år 1837 och dog år 1903. Alois var tulltjänsteman och alkoholist. Alois slog sin son och ville att Adolf skulle lyda honom men Adolf gjorde alltid sitt bästa för att vara det motsatta till vad hans pappa ville. Då Alois dog, lämnade han en stor summa pengar efter sig som sedan hans fru, Klara, och Adolf använde för att kunna överleva. Alois var gift med tre olika kvinnor i hans liv och den sista var Klara Pölzl. Klara var född år 1860 och jobbade hemma som hemmafru. Tre år efter Alois död, år 1906, upptäckte Klara en knöl i bröstet men ignorerade det. Klara hade bröstsmärtor och ett år efter besökte hon en doktor som undersökte henne. Anledningen till att hon inte sökte hjälp direkt då hon såg knölen var att hon var för upptagen med sin familj. Klara hade fått bröstcancer och hade en liten chans att överleva. År 1907 dog Klara Pölzl.

Ungdom

År 1905, då Adolf var sexton år gammal hade han som dröm att bli målare och då lämnade han realskolan. Adolf var bara 18 år gammal då han flyttade hemifrån till staden Wien i Österrike. I småskolan gjorde den unge Adolf bra ifrån sig. Han var begåvad, envis och väldigt bestämd. Som liten skickades Adolf till realskolan i Linz där allt började gå sämre för honom. I realskolan hade han mindre flit och hans uppförande blev allt sämre. I skolan var hans favoritämnen gymnastik och teckning, med det började också gå allt sämre. År 1908 sökte han två gånger till en konstnärlig yrkesutbildning men kom inte in på grund av brist på talang. Under sin barndom blev Adolf misshandlad och tvingad till att bli tjänsteman av sin egen pappa. År 1913 flyttade Adolf till München i Tyskland och där gick han, år 1914, med i den tyska armén där han kämpade i västfronten, han ville inte bli inkallad i den Österrikisk-Ungerska armén. I armén kom Adolf kontakt med tyska arbetarpartiet som var ett nationalistiskt och antisemitiskt parti. Adolf var emot homosexuella, judar och romer.

Hitlers intresse för politik

År 1923 dömdes Adolf till fem års fängelse men släpptes några månader efter. Han dömdes till fängelse eftersom han och hans anhängare hade gjort ett försök till en statskupp i München men försöket misslyckades. I fängelset skrev han boken "Mein kampf" år 1924. I boken avslöjade han sina åsikter som var mycket nationalistiska och antisemitiska. Han avslöjade också, i boken, propaganda och sin taktik och annat som fick verklighet senare i hans liv. Då Adolf kom i kontakt med tyska arbetarpartiet blev han väldigt intresserad av partiet och efter en tid blev han ordförande i partiet. Adolf ändrade partiets namn till Nationalsocialistiska arbetarpartiet, som kallades för Nazistpartiet av folket. Partiets symbol blev svastikan, alltså hakkorset.

Tyskland befann sig i en ekonomisk och politisk kris där de hade drabbats av hyperinflation och massarbetslöshet. Adolf erbjöd lösningar till problemen, till skillnad från många andra politiker, och då började många lyssna på Adolf. Den nazistiska propagandan var stark och

tydlig. Nazistiska propagandan sammanfattas med att freden i Versailles var orättvis, Man betraktade att den germanska, ariska rasen var överlägsen alla andra raser och att man var mer framstående än andra, man lyfte tydligt fram att judarna ville ha världsherravälde alltså man menade att de hade många framstående positioner i samhället och i världen och att detta var en kupp, man betraktade också kommunismen som ett hot mot hela mänskligheten alltså ett hot som måste bekämpas. Allt detta blandade Adolf på olika sätt, i sina tal och i sin propaganda som fick många att hålla med och tycka som Adolf gjorde.

Nazistpartiet växte snabbt. År 1928 hade de 2,6% av rösterna medan rösterna hade, år 1930, ökat till 18% i Tyskland. Adolf reste mycket runt i landet för att öka på sin chans om att bli president. År 1932 krävde Adolf om att få bli rikskansler efter att hans parti hade fått 230 platser av 608 platser i parlamentet men han nekades denna position av den tyska presidenten Hindenberg. Ett år senare lyckas Adolf få platsen som rikskansler. Snabbt skapas den hemliga polisen Gestapo och Adolf och hans anhängare rensar ut oliktänkande tjänstemän som ett första led att sätta sina egna tjänstemän på rätt platser. År 1933 blev det nyval och Nazistpartiet får 44% av rösterna och då kräver Hitler att få styra Nazistpartiet helt ensam. År 1934 avlider presidenten Hindenberg och då tar Hitler över rollerna som både president och rikskansler. Han utropar sig till Führer, alltså ledare, och har då all makt han kan ha, alltså politiska, ekonomiska och militära makter.

Lagar infördes

År 1933 infördes olika lagar som gjorde att judarna inte fick vara med i idrottsföreningar och allmänna bad. Yrkesförbud införs för judiska skådespelare. År 1935 infördes raslagar som talar om tydligt om vem som är jude och de hade mindre rätt. Det var inte något stort om judarna blev misshandlade eller tillfångatagna. Skyltar sattes upp som förbjöd judar att vistas i vissa områden, affärer, skolor med mera.

Hitlers slut

År 1945 var Berlin en sönderbombad stad och de allierade styrkorna kom allt närmare staden och därför tillbringade Adolf sina sista månader i en bunker. Den 30 april år 1945 dödade Adolf sig själv genom ett skott i sin bunker i Berlin medans hans fru, Eva Braun, Begick självmord genom att ta cyanid, alltså ett gift. Dagen före de begick självmord gifte sig Adolf och Eva Braun i bunkern, efter att de sedan år 1932 hade haft ett hemligt förhållande. Deras kroppar fördes ut ur bunkern på trädgården och tändes på med bensin och sedan begravdes de i närheten av bunkern. År 1970 blev de uppgrävda, kremerade och deras aska blev spridd.

Källor:


Jewishvirtuallibrary/Robert S: Adolf Hitler

Adolf Hitler/Wikipedia: Wikipedia

Death of Adolf Hitler/ Wikipedia: Wikipedia