PRAGPROJEKT 2017                   

Om oss

Detta år ordnas ett Pragprojekt i Gymnasiet i Petalax. Först under vecka 8 bekantar vi oss med Prags kultur och historia. Hela projektet avslutas senare med en resa till Prag 21.4-25.4. På denna hemsida samlas allt arbete som har gjorts utav eleverna.

Projektledare är André Forsman och Anton Lindholm.

Webbredaktörerna: Madeleine Löflund och Jennica Lattunen