Berlinmuren

Berlinmuren

Jennica Lattunen, Mathilda Sandman & Madeleine Stén

Den västtyska sidan bestod av Storbritannien, Frankrike och Amerika, och den östtyska sidan bestod av Sovjetunionen. Berlinkrisen var en politisk kris i Berlin under 1961, där Sovjetunionen ställde ett ultimatum för att västmakterna skulle lämna Västberlin. Krisen slutade med att berlinmuren byggdes.

Bakgrund

Efter andra världskriget delades Berlin upp i en amerikansk, brittisk, fransk och sovjetisk sektor, bandet mellan dessa sektorer blev svaga och kollapsade helt sensommaren 1961 och därefter, i augusti, byggdes berlinmuren.

Västberlins existens och deras kapitalism störde Sovjetunionen och Sovjetunionen bestämde sig för att få bort USA, Frankrike, Storbritannien ur staden för gott. 1948 lade Sovjetunionen upp en blockad med syfte att svälta ut invånarna i staden, men USA och deras allierade försåg sina sektorer med nödvändigheter från luften istället. Det här är känt som den Berlinska luftbron. Blockaden varade i över ett år men 1949 avslutade Sovjetunionen blockaden när de insåg att det inte fungerade.

2,7 miljoner människor hade flytt från Östtyskland till Västtyskland. Man flydde eftersom i Östtyskland hade man inte demokrati, ingen frihet och man använde sig av planekonomi. De främsta som flydde var högutbildade och väldigt arbetskunniga. Att så många flydde från öst till väst var troligen också den främsta orsaken till berlinmurens uppförande.

DDR-retoriken menade att barriären, Berlinmuren, skulle utgöra en antifascistisk skyddsvall mot väst. Detta handlade egentligen om att förhindra att produktiv arbetskraft lämnade öst och gjorde deras dåliga ekonomi ännu sämre.

De fyra sektorerna Berlin & Tyskland var uppdelad i; fransk, amerikansk, brittisk och sovjetisk.

Händelseförlopp

Muren började byggas natten mellan den 12 och 13 augusti 1961 som helt befann sig på den östtyska sidan, verket kom som en överraskning för den västtyska sidan.Då man gjorde muren murades fönster på byggnader fast och man rev ner byggnader på den östra sidan för att lättare kunna bevaka muren, emellanåt kunde avståndet från muren till närmsta byggnad på den östra sidan vara uppemot hundra meter. Då muren byggdes splittrades familj, släkt och vänner brutalt och man kunde inte längre varken träffa eller ringa de som var på andra sidan muren. 14 500 östtyska soldater, poliser och arbetare hjälptes åt att konstruera muren. Byggnadsverket gick genom centrum av Berlin, taggtråd lades ut runt hela Västberlin och vägarna mellan de östra och västra delarna blev opasserbara. Det fanns gränsövergångar på vissa ställen av muren men de var strängt övervakade av de östtyska sidan, en gränsövergång som medverkat i bl.a. filmer är Checkpoint Charlie som var en av gränsövergångarna mellan den sovjetiska och amerikanska sektorn. Där slapp bl.a. militärorganisationer från de allierade, icke-tyskar och östtyska funktionärer.

Muren i sig var 155 km lång med en höjd på mellan 3,4 och 4,2 meter. Under ca 40 km var muren dubbel, alltså att det fanns två murar parallella. Runt Västberlin hade man cirka 300 bevakningstorn som höll koll på att ingen skulle rymma från den östra sidan till den västra sidan. Bevakningsstyrkan som arbetade för att förhindra flyktförsök uppgick till ca 12 000 man.

Två år efter att berlinmuren hade blivit byggd höll Amerikas dåvarande president, John F Kennedy, ett tal som kallas "Ich bin ein Berliner"-tal, som betyder ungefär "Jag är en Berlinare". Detta tal hölls för att ge hopp åt de som bodde i Berlin att hotet vid Kubakrisen att Chrustjov skulle ta Västberlin om USA attackerade Kuba. USA kom för att säkerställa statusen att de inte skulle överge Västberlin i det rådande Kalla kriget. Talet hade nästan en halv miljon åhörare.

Murens västra sida täcktes av en stor graffitimålning, denna målning visade tyskarnas obehag för murens existens och kan ses som en slags protest. Östtyskarna brydde sig inte om att västtyskarna målade på muren. Ingen tvättade heller bort målningen eftersom det inte fanns intresse att hålla en avskydd byggnad ren dessutom låg muren på den östra sidan. En känd modern graffiti som finns i Berlin är på dåvarande sovjetiska ledaren Leonid Brezjnev och Östtysklands ledare Erich Honecker, där de kysser varandra. Denna återkommande händelsen där två kommunistiska länders ledare visar deras speciella samhörighet med en kyss kallas "socialist fraternal kiss".

                                      Brezjnev och Honecker, "socialist fraternal kiss".

Symbolik

Berlinmurens existens var en stark symbol för delningen av både Tyskland och Europa med olika politiska system. I väst hade man liberal demokrati som var USA-influerad medan man i Öst var influerad av den sovjetiska kommunismen.

Invånarna i Västberlin led ofta av att vara omringad av muren och man flyttade ofta till Västtyskland. För att underlätta livet i Västberlin så avskaffade man bl.a. värnplikt, öppettider på barer och restauranger var längre än någon annanstans och detta gjorde att stadens intryck var en överförfinad och nöjesinriktad stad.

Som västtysk och västerländsk fick man besöka Östtyskland fast under vissa begränsningar. Östtyskar fick dock inte korsa gränsen om de inte var på officiellt uppdrag så som t.ex. idrottare eller lastbilschaufförer. År 1964 fick pensionärer från den östra sidan besöka Västtyskland som en turistresa.

USA:s president John F Kennedy sade, även fast han inte var glad över murens byggnad, att en mur är helt klart bättre än ett krig. ( "A wall is a hell of a lot better than a war")

Västberlin

Västberlin var västmakternas del av staden Berlin från 1949 till 1990. Själva staden låg i Östtyskland och hade inga förbindelser till någon av västmakternas länder, en s.k. Exklav, senare omringades också stadsdelen av Berlinmuren. Västberlin styrdes och var uppdelat mellan den amerikanska, franska och brittiska sektorn. Man lockade folk att bo i Västberlin med förmåner som att slippa värnplikt och barer som var öppna dygnet runt. Västberlin var kapitalistiskt styrt enligt amerikansk modell. De som är uppväxta i Västtyskland kallas för Wessi också Besserwessis eftersom att västtyskarna ännu idag kan vara nedlåtande mot östtyskar.

Östberlin

                                                                                  Östberlins flagga

Östberlin kallas den del av Berlin som blev ockuperat av Sovjetunionen efter andra världskriget. Östberlin inkluderade områden som Mitte och Prenzlauer Berg. Östberlin hade samma kommunistiska styre och ideologi som Sovjetunionen. 

Man kallar de som är uppväxta i Östberlin för "Ossi". En ossi är en tysk som kommer från det som förr var Östtyskland. Även fast Tyskland är enat idag så upplever många av landets invånare att de är annorlunda än västtyskarna. Därför identifierar många sig själva ännu som öst- eller västtyskar och kallar sig själva ossi eller wessi. Kända ossis är bl.a. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler och Michael Ballack, professionell fotbollsspelare. Flyktförsök

Fastän de ca 12 000 man och många bevakningstorn fanns det många östtyskar som försökte fly, runt muren fanns också diken, minor och bunkrar för att förhindra flykt. De flyktförsök som utfördes kunde vara allt från smarta och uppfinningsrika till att vara totalt idiotiska planer, de flesta flyktförsöken gjordes av män. Det mest förekommande sättet att försöka komma över till den västra sidan var att bygga tunnlar under marken, men detta stoppades av att man hade lagt minor mellan murarna. En annan idé var att bl.a. bygga om bilar för att göra utrymmen där man kunde gömma människor för att sedan i gränsövergångarna inte bli upptäckta. Lättast att rymma hade de som arbetade med att militärt hårdbevaka bygget ungefär 600 gränsvakter rymde. Den mest kända rymmaren som arbetade inom militären var Conrad Schumann som är känd p.g.a. sin bild då han hoppar över en taggtråd.

Flyktförsöken kunde avslutas med endera framgång eller med katastrofal följd t.ex. Dödlig utgång. Av de 5 000 personer som försökte fly, flydde 57 personer genom "Tunnel 57", en 140 meter lång tunnel som var lätt att fly mellan men avslöjades efter några månader. En person som flydde genom denna tunneln var Margarete Hohlbein vars son tillsammans med andra studenter hade gjort tunneln från den västra sidan. Två familjer kom över till den västra sidan med en hemmagjord luftballong, detta var familjerna Strelzyk och Wetzel . Hur många som dött av sina flyktförsök är ännu okänt men man hävdar att det är mellan 100-200 personer, men det kan handla om mycket fler personer än det.

På den östra sidan av muren hade man målat den vit för att lättare upptäcka och skjuta flyktingar. Andra åtgärder för att förhindra flykter var bl.a. att man gjorde toppen av betongmurarna runda för att man inte skulle kunna ta sig upp, samt att ingenmanslandet s.k. dödszonen var starkt belyst under nattetid.


Berlinmurens fall

"Tear down this wall" var den kända uppmaningen av USA:s president Ronald Reagan där han uppmuntrade Sovjetunionens ledare Gorbatjov att riva ner muren. Berlinmurens fall var ett misstag. I ett försök att dämpa omfattande protester i Östtyskland hade man valt att lätta på utreserestriktionerna.

Under 1989 hade östtyskar börjat fly till angränsande länder istället för Västberlin, t.ex. Österrike. Läget i Östtyskland blev allt mera oroligt och flertal demonstrationer i städer runt om i landet och regeringen blev allt mer pressad. Till och med i kommunistiska Sovjetunionen hade det bildats partier mot regeringen som inspirerade östtyskarna. Östtyska regimen stod emot så länge som de kunde men man började sedan tillåta privata besök, med ansökan. De nya reglerna var väldigt oklara och man hade inte ens bestämt när de nya reglerna skulle börja gälla utan partifunktionären Günter Schabowski improviserade när han sade att de skulle börja gälla direkt. Detta skapade kaos och man hade inte något annat val än att öppna portarna.

Günter Schabowskis besked samma dag om att muren är öppen återges omedelbart av medier i väst och det blir en enorm folksamling med 20 000 människor. Nu tillåter man de med pass att gå igenom Checkpoint Charlie men på grund av den stora rusningen hinner inte passen kontrolleras. I juli 1990 avskaffas gränskontrollerna.

Den 9 november 1989 drog den östtyska regeringen bort alla restriktioner för resor av östtyskar utomland och detta är då slutet för berlinmuren. Den tredje oktober 1990 upphör DDR och Tyskland enas. Detta blir deras nationaldag.

Muren revs till större delen under 1990 och frigjorde värdefull mark för bebyggande. Tre korta delar av muren står idag kvar i Berlin.Mer än 2 miljoner människor besökte Västberlin för att delta i firandet av murens fall. En journalist skrev att det var den största gatufesten i hela världens historia. Människor använde sig av bl.a. hammare för att slå bort bitar av muren och blev kända som "wall woodpeckers". Snart var muren borta och Berlin var förenat för första gången sedan 1945. En berlinare spray målade graffitit: " Only today is the war really over" på muren. Rivandet av Berlinmuren anses vara en av de största händelserna i Europas historia och fallet och Tjeckoslovakiens delning anses som anledningen till Sovjetunionen och dess ideologiers fall och kalla krigets slut.Följder

Då muren ännu var uppe och någon från Östberlin ville ta tåget till den östtyska staden Potsdam tvingades den inte så långa resan bli lång eftersom att man måste åka runt hela Berlin på den södra sidan. Noga identitetskontroller gjordes också då man reste.

Murens fall har påverkat Tyskland, Europa och hela världen på olika sätt. I Tyskland och Berlin syns ännu många skillnader, idag har Berlin fått tillbaka karaktären av en enad stad men ännu finns det kulturskillnader i öst och väst. Man talar om "muren i människornas huvuden" fastän den fysiska muren är borta, med detta menar man den mur som delar tyskarna i två folk med olika värderingar och livsstil. De två olika folken är främst påverkade av att de i Västtyskland var uppvuxet med kapitalism medan de i öst var uppvuxet under kommunism.

Om man gjorde brott i Östtyskland togs det prov ur ens underkläder så att man sedan med hjälp av hundar ska kunna känna igen om man gjorde något brott igen.