KONCENTRATIONSLÄGREN

Koncentrationslägren

Jonatan Söderblom, Josefine Mattlar och Madeleine Löflund


Ett koncentrationsläger är ett läger där människor låses in. Detta sker oftast under tider när det är kris i ett land. Människorna som låses in anses vara ett hot för samhället, de har alltså satts i lägren utan att ha begått något brott. Syftet med dessa koncentrationsläger är att behandla fångarna dåligt både psykiskt och fysiskt.


Koncentrationslägrens historia

Begreppet koncentrationsläger började användas i början på 1900 talet. Koncentrationslägren växte fram ur de gamla lägren med krigsfångar från första världskriget. Koncentrationslägren uppkom också ur flyktingläger och interneringsläger. Mot slutet av andra världskriget hade nazisterna upprätthållit över 700 huvud- och underläger.


Var fanns koncentrationsläger?

Koncentrationslägren var utspridda i Tyskland och länderna runt om under andra världskriget. Det mest kända koncentrationslägret i nazityskland fanns i Polen. Lägret heter Auschwitz-Birkenau. Hela 1,1 miljoner judar dog i Auschwitz under andra världskriget.

Bildkälla

Auschwitz-Birkenau

Lägret i Auschwitz-Birkenau var uppdelat i avdelningar: arbetsläger och förintelseläger. När fångarna kom till Auschwitz blev männen tvingade att arbeta, medan kvinnor och barn som ansågs vara för klena för att arbeta direkt blev skickade till förintelse sidan av lägret. På porten till Auschwitz finns en väldigt känd skylt som säger "Arbete befriar" eller på tyska "Arbeit macht frei". Skyltens funktion var att höja arbetsmoralen för fångarna, men meddelandet om att hårt arbete skulle fria var bara en lögn.

Bildkälla

Dödsmetoder

Man hade inte mycket pengar under denna tid, så nazisterna ansåg att en kula per person var för mycket. Det var därför de började med gaskamrarna. De fyllde ett rum med så många människor som möjligt, och fångarna trodde att de skulle få duscha, men istället sprutade de in insektsgiftet Zyklon B som gjorde att fångarna dog inom tio minuter. Gasen gjorde så att det blev svårt att andas tills de dog. Människorna fick panik och än idag syns klösmärken inuti gaskamrarna i koncentrationslägren. Nazisterna ansåg att det var det billigaste och mest effektiva sättet. Det var ungefär hälften av fångarna som gasades ihjäl. Resten av dem svalt, frös ihjäl eller sköts.

Bildkälla

Bildkälla

Gaskammare kunde se olika ut beroende på var de fanns.

Dödssiffror

Man räknar med att ungefär sex miljoner judar dödades under förintelsen, men om man räknar med de homosexuella, handikappade och romerna så stiger siffran upp till elva miljoner.


Förhållandena i lägren

Alla läger hade höga strömförande taggtrådsstängsel. och inne i lägren fanns stora vakttorn där soldater med vapen fanns. Fångarna bodde trångt i baracker eller så kallade "block", som inte var tillräckligt mycket uppvärmda vilket också ledde till dödsfall. Barackerna hade träsängar, oftast i tre våningar. Ofta delade flera fångar på samma lilla utrymme. Även sängar av sten fanns i Birkenau.


Kläderna bestod av tunna fångkläder, som var blå och randiga. På kläderna fanns också ett märke som det stod fångens nummer, vilken kategori denne tillhörde och vilket land hen kommer från. Nummern användes istället för fångens riktiga namn. Kategorierna som de delades in i var politisk fånge, jude, homosexuell, Jehovas vittne, kriminell och asocial/arbetsskygg. I Auschwitz-Birkenau tatuerades också fångnumrerna in på fångarnas vänstra arm.


Alla läger bevakades av SS-soldater som var väldigt stränga med fångarna. Om man inte följde lagarna i lägrena så kunde man t.ex. bli brutalt misshandlad eller bli hängd inför andra fångar ifall man försökte fly. Många dog också av fysiska skäl, såsom undernäring, av olika sjukdomar på grund av dålig hygien, hårt arbete och ålder. Eftersom de bodde så tätt så spreds sig framförallt sjukdomen tuberkulos väldigt snabbt. Man kunde också bli misshandlad fast man var oskyldig.


Under hösten 1944 tvingades också fångarna ut på så kallade dödsmarscher. Marscherna var väldigt långa och de gick till olika koncentrationsläger i Tyskland, Österrike och Tjeckoslovakien som det hette då. De som inte gick tillräckligt fort blev skjutna längs med vägen. Vid sträckorna där man kunde åka tåg blev fångarna inträngda i vagn och många frös ihjäl. Ca 250 000 dog under marscherna och bland dessa fanns också civila.


Arbetet var väldigt tungt och ibland helt meningslöst. Exempel på ett meningslöst arbete var att bära tunga stenar till ett ställe och sedan bära tillbaka dem. Andra arbeten var t.ex. rustningsindustri eller att bygga en väg. Statliga och privatägda företag hade slavarna att arbeta till sin förtjänst. Dessa läger där arbetet var prioriterat kallades satellitläger och det fanns oftast några kilometer bort från huvudlägret. Med tiden blev vissa satellitläger så stora att de blev ett eget koncentrationsläger. Vissa läger hade avsikten att förinta fångarna genom hårt arbete. Dessa fångar fick då väldigt lite mat med uselt näringsinnehåll.


De mest kända nazisterna ansvariga för koncentrationslägren under andra världskriget

Josef Kramer (1906-1945)

Bildkälla


Kramer var en SS-officer och lägervakt vid Auschwitz-Birkenau. Han kallades "odjuret i Belsen" på grund av att han behandlade fångarna brutalt. Han tog bl.a. hand om gaskamrarna i Auschwitz och han hade råttor att äta på fångar som var för svaga för att kunna göra någonting emot det. Han blev fast år 1945 och greps och blev satt inför rätta hösten 1945. Kramer blev dömd för att ha tagit livet av tio tusentals människor och hängdes december 1945.


Irma Grese (1923-1945)

Bildkälla


Grese var lägervakt i Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau och Bergen-Belsen under andra världskriget. Hon utsatte mest polska och judiska kvinnor under sin tid då hon tog hand om ca 30 000 kvinnliga fångar på lägren. Saker som hon gjorde var att piska eller skjuta ihjäl fångar, använda hundar för att bestraffa fångarna och använde sadistiska metoder för att bryta ner fångarna psykiskt. För detta blev hon känd under namnet "Den blonda besten". Hon blev dömd till hängning med tio andra vakter och blev yngsta kvinnan som med engelsk lag har blivit dömd till döden under 1900-talet.


Franz Stangl (1908-1971)

Bildkälla


Stangl var en österrikisk SS-kapten och efter att Tyskland erövrade Österrike 1938 blev han utsedd till inspektör inom Aktion T4, ett dödshjälps program som gick ut på att mörda psykiskt och fysiskt handikappade personer. Man dödade fångarna med hjälp av giftinjektioner och överdosering av olika mediciner. Morden gjorde man på "eutanasianstalter" och där har ca 200 000 blivit dödade. Stangl flydde sedan till Brasilien där nazijägaren Simon Wiesenthal hittade honom 1967. Han blev åtalad för folkmord i Düsseldorf och fick livstids fängelse för folkmord på ca 900 000 personer men avled av hjärtsvikt efter några år i fängelset.


Ilse Koch (1906-1967)

Bildkälla


Ilse Koch, eller "Häxan från Buchenwald" var lägervakt i Buchenwald åren 1937-1942. Öknamnet kom från att hon behandlade fångarna värre än andra. Koch var gift med SS-medlemmen Karl Otto Koch och han var också känd för att använda sig av sadistiska metoder på fångarna. Saker som hon gjorde var b.la. att piska och tortera kvinnliga fångar, valde vilka fångar som skulle till gaskamrarna och dödade med flit tatuerade fångar för att efteråt göra lampskärmar av huden. Efter kriget blev hon dömd inför amerikansk domstol och dömdes till livstids fängelse. Hon hängde sig själv 1967 i kvinnofängelset Aichach i Bayern.


Josef Mengele (1911-1979)

Bildkälla


Mengele var en tysk läkare och fungerade som chefläkare i Auschwitz. Saker han gjorde var b.la. att dissekera levande människor, operera och flytta runt organ, försöka byta ögonfärg på fångar m.h.a. bläck och skarvade ihop kroppsdelar. Alla experiment gjordes utan bedövning vilket blev som en enda tortyr. Han blev kallad "Dödsängeln". Mengele flydde till Sydamerika och blev inte hittad före han drunknade 1979.


Heinrich Himmler (1900-1945)

Bildkälla


Himmler var chef för SS och därmed högste ansvarig för koncentrations- och förintelselägren. Han tog hand om hela massmordet och kallas därför idag för "Förintelsens arkitekt". Han försökte förhandla med de allierade trupperna men greps i maj 1945 och tog livet livet av sig med en cyanidkapsel, som många andra använde sig av för självmord under andra världskriget.


Adolf Hitler (1889-1945)

Bildkälla


Sist men inte minst, Adolf Hitler. Han steg till makten under 1930-t och blev ansvarig för de största brotten som någonsin begåtts mot mänskligheten. Hitler var alltså nazismens överhuvud. Medan han styrde Tyskland gjordes antisemitistiska lagar och utrensningar av judar, romer, homosexuella, handikappade och politiska motståndare. Utrensningen gjordes genom b.la. tvångsarbete och massavrättningar i de olika lägren. Adolf Hitler och hans fru Eva Braun tog sina liv i en bunker i berlin på samma gång som de sovjetiska trupperna attackerade staden 1945.


Källor:


Listor.se/ 15 värsta nazister: Värsta nazister


Cyanider/Wikipedia: Wikipedia


Koncentrationslägren växer fram/ Wikipedia: Wikipedia

Koncentrationsläger/ Ingela Karlsson: Ingela Karlsson 2008-2009, redigerad 2010