Propaganda

Serietidning i amerikansk ryssfientlig stil

Exempel på propaganda från Sovjetunionen.Rysk propaganda under rymdkapplöpningen

Bilden bredvid är skapad av V.Valikov (1927-1989) i Moskva 1962 under kapplöpningen till rymden. Propaganda bilden skapades för att visa styrkan hos Sovjetunionen, att de skall snart ut i rymden och att rymden tillhör dem. Texten på bilden betyder att rymden ska bli vår och länge leve det sovjetiska folket. Under stjärnorna står det Boctok 1-4 vilket är deras rymdfärdsprogram. Personen på bilden representerar det sovjetiska folket samt nationalism i form av kommunism med de skäran och hammaren. Man kan också se en stark koppling till nationalismen med konstnärens färgval på overallen. Man kan också dra en koppling till bakgrunden att den sovjetiska mannen står framför en illustration av jorden. Man kan dra en direkt koppling till att de menar att kommunisten kommer att ta över vär


Propaganda

Jonathan Björndahl & Sebastian Brevik


Propaganda är reklam eller ett budskap som sprids genom tv, radio, flygblad eller affischer. Dagens propaganda sprids mest via internet. Propagandan försökar vanligtvis förmedla politiska eller nationella budskap. Grundtanken med propaganda är att man skall få en positiv eller negativ känsla för något. Propaganda har används i många olika former och tider. Man tror att människor har använd sig av propaganda kunnat behärska tillräckligt abstrakta begrepp och manipulera språket. Propaganda i en mera modern version kom under Woodrow Wilsons tid som president 1913-1921 för att stöda och ingripa i första världskriget. I Ryssland användes propaganda först under ryska revolutionen för att sprida marxistiska idéer.

Under kalla kriget använde både USA och Sovjetunionen sig av propaganda i form av film, radio och tv samt de mycket igenkända affischerna från den tiden. USAs propaganda framställdes ofta så att de hade barn med i bilderna för att visa att de är vänliga. Samt att de använde sig av de patriotiska färgerna rött, vitt och blått. USA använde sig av sloganer som "Stop Communism, It's Everybody's Job" och "Atomic War". Sovjetunionens propaganda föreställer oftast sovjeten som en stark arbetande man i röda kläder med skäran och hammaren på. Sovjet illustrerade oftast USA som en girig man i blå, vita och röda kläder samt att man föreställde dem som att de är omöjliga att förhandla med. Båda länderna använde sig av propaganda för att få män att gå med i armén, i vanliga fall hade man en kvinna på bilden med en liknande slogan, exempelvis "vi behöver dig i armén". 

Rysk propaganda under rymdkapplöpningen.

Duck and cover är en amerikansk animerad informationsfilm från 1952. Den var gjord för att visa hur skolbarnen skulle agera ifall det skede en kärnvapenattack från Sovjetunionen. Budskapet var att man skulle gömma sig under skolbänkar eller matbord där hemma. Animeringsbiten av filmen är gjord med sköldpaddan Bert. Filmen är direkt krigspropaganda. Man säger inte direkt vem som utgör ett kärnvapenhot men man märker direkt att de menar Sovjetunionen. Man sätter direkt Sovjetunionen i dåliga papper då man använder sig av skolbarn i filmen. Då får man ett budskap om hur Sovjetunionen skulle kunna bomba oskyldiga skolbarn, vilket gör Sovjetunionen till skurkarna i det här scenariot.


Källor:

Propaganda/Wikipedia: Wikipedia

Wordpress/The cold war: Wordpress

Bildkälla/Wikipedia: Wikipedia

Bildkälla/Etsy: Etsy

Bildkälla/Wikipedia: Wikipedia

AtomicWar/Wikipedia: Wikipedia

Kalla krigets propaganda/Wikipedia: Wikipedia