Nazistpartiets framväxt och dess underoganisationer

Nazistpartiets framväxt och dess underorganisationer

Johanna Sohlström, Charlotte Snickars & Julia Rågård

Nazipartiets framväxt och deras underorganisationer (Gestapo, SS, SA) & personer kring Hitler (Göring, Himmler, Goebbels)

Hitler kunde inte på egen hand komma till makten utan behövde hjälp av organisationer så som Gestapo, SS och SA. Dessa hjälpte honom genom skydd som t.ex. vid möten och demonstrationer. Dessutom hade han fyra medarbetare. De höll b.la. tal och några av dem var ledare för organisationerna.


GESTAPO

Gestapo står för Geheime Staatspolizei (hemlig polis) vilket var den tyska säkerhetspolisen som grundades av Hermann Göring, detta skedde 26 april 1933 i Preussen. Året därpå ställdes Gestapo under SS och Heinrich Himmlers kontroll.

Gestapos huvuduppgift var främst att bekämpa nazitysklands fiender och oönskade minoritetsgrupper som judar. Gestapo kunde också arrestera vem som helst, sända dem till koncentrationsläger eller avrätta folk. Under kriget var Gestapo också verksam i samt alla länder som Tyskland ockuperade.

Hermann Göring var inte särskild brydd i skolan utan intresserade sig i krig redan som liten, utbildade sig sedan som flygare och var medverkande i andra världskriget som stridspilot. Göring träffade Adolf Hitler 1922 och blev genast imponerad av honom. Han blev senare utsedd som Hitlers efterträdare. Göring var inte rasistiskt lagd, han hade många judiska vänner men tvekade aldrig att ''slå in några skallar''. 1945 åtalades Göring av krigsförbrytardomstolen i Nümberg och blev dömd att hängas. Natten till hängningen tog Göring självmord genom att svälja giftinnehåll i en kapsel som han hade lyckats smuggla in i cellen. 
STURMABETILUNG

SA, eller Sturmabteilung (attackgrupp) grundades av Hitler & NSDA och spelade en stor roll i hur Hitler kom till makten under 1920- och 30-talet. Sa:s uppgifter var att stödja med skydd vid nazistiska demonstrationer och samlingar och att hetsa upp medborgare med slaviskt, judiskt eller romerskt ursprung. Exempel på detta var att trakassera judar genom att peka ut butiker ägda av judar och uppmana folket till bojkott, alltså att de inte skulle köpa av judar.

SA var den paramilitära underorganisationen i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. SA började växa sig större, genom att dess ledare Ernst Röhm utökade militärstyrkorna. Hitler kände ett hot då SA startade en maktkamp mot Riksvärnet, den reguljära tyska armén. Hitler var i behov av Riksvärnets yrkeskunskaper för att kunna genomföra sina krigsplaner och mördade Röhm. Därefter blev SA en svag liten organisation som SS (Schutzstaffel), en organisation som tidigare stått under SA, en självständig organisation som stod direkt under Hitler.SCHUTZSTAFFEL

Schutzstaffel eller SS (förkortat med 2 blixtar) betyder skyddskår och grundades 1925 som var en styrka som användes som skydd under Hitlers massmöten med publik och hade även ansvar för koncentrationslägren. Många av dessa möten kunde bli våldsamma. I januari 1929 gjorde Hitler Heinrich Himmler till ledare av SS och i slutet av 1932 hade SS över 52,000 medlemmar. I slutet på nästa år hade medlemsantalet ökat till 209,000. 

Heinrich Himmler beskrivs av allmänheten som ''ett blodtörstigt odjur'' men i sitt personliga liv sägs han vara värdig och anspråkslös. Han gick regelbundet i kyrkan. Som ung skolelev var han flitig, blyg och artig. Himmler klagade hela livet över småkrämpor. Han var fysiskt svag men drömde samtidigt om att skapa en ''herreras''.

Han gick med i SA (Sturmabteilung). Under de ''långa knivarnas natt'' 1934 gjorde Himmler upp dödslistor tillsammans med sin närmaste man Heydrich över männen i SA som skulle avrättas. Många av dem var hans egna vänner men arbetet gick före. Han blev tillfångatagen av brittiska soldater efter krigets slut. Han tog självmord genom gift.


JOSEPH GOEBBELS

En person som stod Hitler väldigt nära och avgudade honom var Joseph Goebbels. Han var en tysk nationalsocialistisk politiker och en av de viktigaste och mest påverkande inom Nazityskland. Han var väldigt liten till växten, endast ungefär 150 cm lång och vägde 45 kg. Dessutom var hans ena fot 8 cm så han haltade, vilket han skyllde på en olycka men han hade en så kallad klumpfot. På grund av detta kunde han som liten inte vara med sina kompisar och leka vilket gjorde att han blev ensam. I början av skolåren var Joseph väldigt lat som uppenbarligen berodde på hans fotproblem, men med tiden började han tillhöra en av dem bästa eleverna i klassen. Han hade dock få vänner under sin gymnasietid. Han blev kallad olika saker som ''besserwisser'' och skvallerbytta. Hans bästa kompis dog under skoltiden och detta fick honom i en djup depression och denna händelse ledde till att Goebbels skrev några dikter.


Till sin fördel var han väldigt smart och han doktorerade i tysk litteratur. Han var även en skicklig talare. Han var också en riktig kvinnotjusare, ökänd för att vara otrogen, trots att han både var gift och hade barn.

Goebbels var ett stort "fan" av Hitler. Direkt han träffade Hitler och skakade hand med honom föll han i extas. Han har även skrivit i sin dagbok saker som "Jag är i himmelen", eftersom att Hitler sagt att han var glad att träffa honom. Han hade också skrivit "Hitler hälsade på mig precis som på en gammal vän".

När Berlin intogs av ryssarna i april 1945 befann sig Goebbels och hans fru i Hitlers bunker. Hans fru dödade deras sex barn genom gift, därefter gick de ut ur bunkern tillsammans och beordrade en SS-man att skjuta dem båda.

Källor:

Levande historia/ Gestapo: Gestapo

So-rummet/Hitler: Hitler

So-rummet/Heinrich: Heinrich

Sturmabteilung/ Wikipedia: Wikipedia

So-rummet/ Joseph: Joseph

Joseph Goebbels/ Wikipedia: Wikipedia

historylearningsite/ Joseph: Joseph

Levandehistoria/ Sturmabteilung: Sturmabteilung