Judefrågan-diskriminering

Judefrågan- diskriminering

Jennifer Vägar, Miranda Nordman & Anna Nguyen 

Allmänt

Ordet Antisemitism infördes av Moritz Steinschneider, och kommer från grekiskans anti, som betyder mot, och semit, som i just det här begreppet betyder jude. Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som innebär fördomar och fientlighet mot judar. Det handlar till stor del om myter och stereotypa föreställningar, samt en negativ inställning till judar som grupp.

Man började använda begreppet antisemitism på 1870-talet, syftet med namnet var att få judehat att verka mer modernt än den kristna antijudaismen. Judehatet kan synas fysiskt som t.ex. genom våld, diskriminering och folkmord.

Ursprung

En ny forskning av den tyske forskaren Birgitte Hamann, säger att judehat inte var något som Hitler och hans anhängare hade från början och att Hitler knappast var någon antisemit sedan innan. Utan att det från början kom utifrån, mest från ryska emigranter. De allvarliga förföljelserna började i samband med kristendomens födelse. Ursprungligen fick det starka judehatet sin början när judarna inte ville anpassa sig till kristendomen, dock har judarna varit förföljda även innan detta, mest på grund av deras beteende.

Orsaker

En del av orsakerna till att judehatet spreds var deras beteende, bl.a. deras bruk av människooffer, dvs att de kidnappade och ritualmördade kristna barn. Judarna ville inte övergå till kristendomen, vilket inte blev accepterat av de kristna. De anklagade judarna för att ha korsfäst Jesus, och under medeltiden anklagades judarna för att ha spridit pesten. Judarna ansågs också ha sett ner på icke-judar eftersom de såg sig själva som Guds utvalda folk.

Judarnas internationalism, alltså deras många kontakter ute i världen, t.ex. vänner, släkt och familj, och deras läskunnighet, gjorde att de kristna uppfattade judarna som trolösa och politiskt lömska. På 1100-talet förbjöd påven de kristna att kräva ränta, vilket gjorde att de inte kunde tjäna pengar på bankverksamhet. Påven utsåg judarna att ta hand om penningutlåningen eftersom de inte följde kyrkans förbud. Detta ledde till att de blev ännu mer avskydda bland den kristna befolkningen.

Historia

Enligt Edward H. Flannery fanns antisemitismen så långt tillbaka som till trehundratalet f.Kr. Inom kristendomen har det funnits hat mot judar, bland annat för att judarna inte ha velat övergå till kristendomen. En annan orsak till att judarna blev hatade var att man på 1300-talet beskyllde judarna för att ha spridit digerdöden bland annat genom att förgifta brunnar. Även inom Islam har judar varit förföljda. Feghet, girighet och förrädiskhet var exempel på karaktärsdrag som man ansåg att alla judar hade.

Mellan världskrigen hade judarna ingen bra ställning heller, mellan sekelskiftet och år 1917 fanns det högerextrema grupper i Ryssland som ansåg att judarna skulle orsaka Rysslands undergång.

Det ryska inbördeskriget kom att spela en stor roll för antisemitismens tillväxt. Från början var den vita armén utan större antisemitism. Deras inställning till judar ändrades snabbt under vintern 1918-1919 i samband med början av den röda terrorn, som man började skylla på judarna. Under andra världskriget uppkom Förintelsen, som var nazisternas program för massmord på judar. Förintelsen leddes av Adolf Hitler, och det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5-6 miljoner judar.

Under förintelsen var det flera judar som försökte fly men många av dem fick inte asyl i flera av de länder som de flytt till. Många flyktingbåtar försökte ta sig till Palestina, efter att ett flertal flyktingar redan anlänt till Palestina, satte araberna stopp för fler judar in i landet, så flyktingbåtarna tvingades vända tillbaka.

Israel-Palestina- konflikten

Med Israel-Palestina- konflikten menar man de konflikter som uppstod mellan Israel och de palestinska araberna efter att staten Israel grundades i Palestina år 1948. Det som drev judarna till Palestina var sionismen. Sionismen är en ideologi och politisk rörelse som arbetat för en judisk stat i Palestina. En annan anledning till invandringen i just Palestina var för att judarna ansågs ha rötter därifrån. Både muslimerna (araberna) och judarna hade en koppling till området Palestina eftersom de båda såg Abraham som stamfader.

Sioniströrelsen fick sitt genombrott 1917 med den så kallade Balfourdeklarationen, där den brittiska regeringen hade godkänt judar att bosätta sig i Palestina, vilket gjorde att den judiska invandringen ökade. Judeförföljelserna i Europa från och med 1930-talet gjorde så att invandringen ytterligare ökade. Palestinierna ogillade denna utveckling, vilket ledde till en konflikt mellan den judiska minoriteten, den palestinska majoriteten och brittiska mandatadministrationen. Detta var början på dagens konflikt mellan Palestina och Israel.

Efter andra världskriget ville sionistledningen (judarna) ta över makten i Palestina och få bort det brittiska styret ut staten. Detta ledde till våld som sedan gjorde att britterna överlät makten till FN. Beslutet som FN gjorde gav judarna 54% av landområdet medan bara 46% gick till palestinierna. Sioniströrelsen accepterade detta, eftersom de såg det som en bra början till att senare ta över hela Palestina. Även USA godkände detta förslag. Palestinierna tyckte delningen var orättvis och avfärdade förslaget. Även fast FN inte hann behandla saken färdigt, utsåg ändå den sionistiska ledningen staten Israel som upprättat år 1948. Dessa konflikter ledde till det första och viktigaste kriget i Palestina-Konflikten, nämligen 1948-krigen. Denna delning är grunden för de fortsatta konflikterna mellan Palestina och Israel.

Antisemitism idag

Under efterkrigstiden var det vanligt att antisemiter förnekade förintelsen helt och hållet. De människor som förnekade den kallar sig ofta för antisionister eller revisionister. År 2003 publicerades en rapport som beskrev judehatet i EU-länder. Enligt rapporten var den största gruppen som låg bakom angreppen unga muslimska européer. Frankrike var bland de första av de europeiska länderna att erbjuda judar fullvärdigt medborgarskap efter andra världskriget. Även om antisemitismen fortfarande finns kvar till en viss del, så har judarna fått mycket bättre ställning i samhället och har i de flesta länder samma rättigheter som de andra invånarna.

Källor:

Antisemitism/ Antirasistiska akademin: Antisemitism

Vad är antisemitism?/Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA): Vad är antisemitism?

Varifrån fick nazisterna sitt hat mot judarna?/Christer Bergström: Christer Bergström

Antisemitism/Wikipedia: Wikipedia

Förintelsen och den judiska invandringen till palestina/Svensk Israel-Information: Svensk Israel 

Medeltiden: Judarna fick det förbjudna arbetet/Illustrerad vetenskap, Historia: Illustrerad vetenskap