Andra kända folkmord

Historiska folkmord

Amanda Byskata & Cecilia Granlund

Historiska exempel på folkmord

Ordet folkmord kommer från det engelska ordet "genocide" som kommer från de två orden "genos", som betyder folk på grekiska, och "cædere", som betyder hugga eller döda. Folkmord går ut på att avsiktligt och systematiskt helt eller delvis utrota en etnisk, religiös eller nationell grupp. I historien kan man hitta många exempel på folkmord, ett exempel som många ofta tänker på är Förintelsen men det finns även många andra.

Kambodja

Folkmordet i Kambodja varade mellan april 1975 och januari 1979, från det att Röda khmererna intog Kambodjas huvudstad Phnom Penh tills den vietnamesiska invasionen. Röda khmererna intog Kambodja med målet att införa en fullständig klasslös kommunism. För att nå sina mål döpte de om landet till Kapuchea och tömde städerna på folk. Av folket som bott i städerna blev en stor del avrättade och torterade på grund av att de ansågs vara intellektuella. Människor kunde också dödas på grund av innehav av böcker, bärandet av glasögon eller avvikande åsikter. De sjuka, gamla och undernärda fick ingen nåd de heller utan lämnades för att dö längs vägarna. De som trots detta överlevt till landsbygden kallades "Det nya folket" och de sågs som motståndare till regimen.

Folket tvingades leva som fattigbönder och arbeta med jordbruk och konstbevattning från så tidigt som klockan fyra på morgonen till klockan elva på kvällen. Eftersom det dessutom skedde under sträng ransonering av mat blev många väldigt undernärda och dog i svält, följdsjukdomar till undernäring eller överarbetning. Ransonerna kunde vara så små som 180g ris varannan dag. Dessutom fanns det ingen vård eller några läkare som kunde ta hand om dem då nästan alla med någon sorts utbildning avrättats. Det var inte bara vården som upphörde utan även polisväsendet, skolorna, domstolarna, fängelserna och handeln. Stränga regler angående klädseln infördes också, alla tvingades bära svarta kläder med långa ärmar och hög knäppning i halsen.

Saloth Sar, mer känd under namnet Pol Pot var premiärminister i Kapuchea och ledare för Kapuchean Peoples Revolutionary Party eller KPRP som var det parti som förorsakade förödelsen. Pol Pot föddes den 19 maj 1925 i en relativt rik familj i en by som hette Prek Sbov. Trots hans senare grymheter mot lärda människor var han själv ganska välutbildad. Hans studier började år 1934 då han flyttade till Phnom Penh för att studera fram tills år 1949. Då han avklarat sin grundutbildning fick han ett stipendium och flyttade till Paris för att studera radioteknik tills han återvände till Kambodja 1953. Det var också i paris som han kom i kontakt med kommunistiska cirklar. Då han återvände var det väldigt oroliga tider i Kambodja i och med revolutionen mot det franska styret, under vilket han gick med i KPRP.

År 1970 utbröt ett inbördeskrig i Kambodja som fortsatte ända fram till år 1975. Inbördeskriget förde med sig bombningar och en halv miljon döda men det var ändå inget mot det kommande folkmordet då 1-3 miljoner människor avlidit. Man kan ändå tycka att de som fick dö en snabb död var lyckligt lottade i jämförelse med de som klagade, dolde sina ransoner eller bröt mot reglerna, de kunde skickas till S-21, som var ett fångläger. S-21 är ökänt för att man endast känner till att sju av de 20 000 fångar som varit fängslade där överlevt och för den omfattande tortyren som utförts där. Benen av människor som dött av olika orsaker fyller också upp massgravar över hela landet.

Det finns idag platser i Kambodja som kallas Dödens fält, de befinner sig ofta i närheten av olika massgravar och man kan där se skallar och ben från de som begravts i glasmontrar.

Skallar från massgravar i Choeng Ek

Bildkälla


Rwanda

Folkmordet i Rwanda är ett av de folkmord som blivit mest uppmärksammade. Majoriteten i Rwanda, folkgruppen hutu, försökte utrota minoritetsgruppen, tutsierna och även de som sympatiserade med tutsierna. Folkmordet ägde rum mellan april och juli 1994. Man vet inga exakta siffor på hur många som omkom under de cirka 100 dagarna men det rör sig mellan 800 000 och en miljon människor och cirka 85 % av alla tutsier i landet dödades.

Orsaken till folkmordet var troligen maktkampen mellan hutuerna och tutsierna som pågått i många år. Vid början av 1800-talet styrde tutsierna över praktiskt taget hela Rwanda. Under tiden då Rwanda var en tysk koloni och senare en belgisk koloni fick tutsierna bättre fördelar och fick bättre jobb. Hutuerna började under 50-talet kräva större politiskt styre. Landet styrdes sedan 1959 hutuerna då det hutunationalistiska partiet PARMEHUTU tog makten vid valet. Partiet ville förbättra hutuernas ställning. Valet ledde till oroligheter vilket ledde till att 20 000 tutsier mördades och hundra tusentals tvingades fly. 1985 bildade tutsier som tvingats fly RPF (Rwandas patriotiska front) en rebellrörelse som ville att de tutsier som tvingats fly skulle återvända och att tutsierna skulle få rättigheter. Regeringen menade att tutsierna försökte återta makten i landet och svarade med att börja förtrycka alla tutsier och de hutuer som samarbetade med dem. 1990 gick RPF in i Rwanda vilket ledde till ett inbördeskrig som pågick tills ett fredsavtal skrevs under 1993.

Folkmordet inleddes den 6 april 1994 då planet med vilket både Rwandas president Juvénal Habyarimana och även Burundis president Cyprien Ntaryamira reste med sköts ner. Båda dog i kraschen. Hutuerna skyllde kraschen på tutsierna och så inleddes folkmordet mot alla tutsier och de som stödde dem. Folkmordet organiserades av hutu-extremister och en milita "interahamwe". Morden uppmuntrades också av regeringen, via radion sändes propaganda och meddelanden om att mörda tutsier med vilka vapen de än fick tag på och man ropade ut namn på folk som skulle mördas. Då extremisterna hade tillgång till folkbokföringssystemet och att alla id-kort angav ens etnicitet blev det enkelt att utföra morden.

När folkmorden inleddes återupptog RPF sin kamp mot regeringen och kallade in styrkor från Tanzania och Uganda för att backa upp dem. Under de tre månader som kriget pågick vann rebellgruppen hela tiden mer områden. De 4 juli intog de huvudstaden Kigali och besegrade hutu-regimen.

Ledaren för RPF, Paul Kagame, tillsattes som president och har styrt landet sedan dess. Nästan två miljoner människor ställdes inför rätta för att på olika sätt ha deltagit i folkmordet. Den förre premiärministern och den tidigare borgmästaren i Kigali ställdes båda inför rätta i krigsförbrytartribunalen i Tanzania och dömdes till livstid i fängelse 1998.

Det har nu gått mer än tjugo år sedan folkmordet men folk är fortfarande oroliga och misstänksamma. Många är också oroliga för hur läget blir då det blir presidentval då Kagame redan har varit president i två perioder och egentligen inte skulle få ställa upp en tredje gång.

Det finns idag flera platser tillägnade åt att minnas offren för folkmordet. Ett exempel är Kigali Genocide Memorial Centre där fler än 250 000 av offren också ligger begravda.

En vägg vid Kigali Genocide Memorial Centre där många av offrens namn står skrivna

Bildkälla

Bilder av många av offren från en utställning vid Kigali Genocide Memorial Centre

Bildkälla

Källor:

So-rummet/ Hans Thorbjörnsson: Röda khmererna och folkmordet i Kambodja, 2016-10-18

History: Pol Pot

Wikipedia: Prek Sbov

Folkmord - Inget nytt i historien; Kim Gabrielsson, 1999

BBC: Rwanda genocide: 100 days of slaughter, 2014-04-07

Folkmord: Folkmordet i Rwanda

ETC/ Gunnar Wesslén: Flera afrikanska länder går till val , 2015-10-20

Levande historia/ Görrel Espelund: 20 år efter folkmordet, 2014