N. Chrusjtjov & J. F. Kennedy

Två viktiga ledare under kalla kriget

Emelina Alenius, Moa Lagström & Mirjam Fogde

Nikita Chrusjtjov

Nikita Sergejevitj Chrusjtjov, föddes 1894 i Kalinovka i Ryssland, och dog av en hjärtinfarkt 1971 i Moskva. Han var en sovjetisk politiker, parti- och regeringschef, han var Sovjetunionens ledare 1953-1964. Chrusjtjov deltog i andra världskriget som generallöjtnant, och därefter tog han gemensamt makten med Malenkov och Molotov, men det tog inte länge före Chrusjtjov hade all kontroll.

Nikita Chrusjtjov.
Bildkälla

Under tiden Stalin var ledare så var det betydligt högre censur, och det var väldigt vanligt att han utan större orsak skickade sina politiska motståndare till koncentrationsläger (Gulag). När Stalin dog var det ca 2,5 miljoner sovjetiska medborgare och 1,5 miljon krigsfångar placerade i dessa läger, men när Chrusjtjov blev ledare släpptes alla utom dem som var dömda till mer än fem års straffarbete eller för politiska brott.

Chrusjtjov tog avstånd från Stalins kommunism, och ville att Sovjetunionen skulle ha ett mera öppet samhälle med svagare censur. Chrusjtjov lät även de andra kommunistländerna sköta sig mera själva. Chrusjtjov var ledare för Sovjetunionen samtidigt som Kubakrisen inträffade, under denna kris var det nära att ett kärnvapenkrig bröt ut mot USA. Efter Chrusjtjov tagit bort robotramperna i Kuba, ansåg ryssarna att han fegade ur mot Kennedy och senare har ryssarna sett detta som ett misslyckande från Chrusjtjovs sida.

Bild tagen när robotramperna byggs upp i Kuba.
Bildkälla


John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy eller JFK var född 1917 Brookline, Massachusetts och blev mördad 1963 i Dallas, Texas. Han var en amerikansk politiker som hörde till det demokratiska partiet. Han var USA:s 35:e president under åren 1961-1963. Kennedy utexaminerades 1940 från Harvard efter studier i internationella relationer. Han gjorde militärtjänst i flottan vid Stilla havet under II VK. Han var den yngste demokratiske presidenten någonsin och den yngste att bli vald till president

John F. Kennedy.
Bildkälla

Några stora händelser under Kennedys tid som president var Grisbuktsinvasionen, Kubakrisen, byggandet av Berlinmuren, rymdkapplöpningen och den tidiga fasen av Vietnamkriget. Han inledde en anfallande och idealistisk utrikespolitik och en liberal inrikespolitik med sänkta skatter och ökade medborgarrättigheter. Då Kennedy blev president så betraktades han som svag av många för att då Eisenhower var president före honom så hade grisbuktsinvasionen redan planerats av honom och då Kennedy fick veta om invasionen så visste han att den inte skulle fungera men han var tvungen att genomföra den ändå. Då trodde alla att grisbuktsinvasionen var Kennedys idé och han fick då skulden.

Kennedy mördades under en bilfärd i en öppen limousine genom centrala Dallas den 22 november 1963, och detta skakade hela världen. Lee Harvey Oswald som greps för mordet blev själv mördad bara två dagar senare av nattklubbsägaren Jack Ruby. Mordet skedde innan Oswald hade åtalats. Oklarheter kring mordet har medfört att det har uppstått en del konspirationsteorier.

Kennedy minuter före mordet. 

Idag betraktas Kennedy som en ikon av många amerikaner. Han är en av de mest beundrade personer bland amerikaner enligt undersökningar. Troligen för att han var väldigt påläst och ville kämpa för fred, han var även väldigt inspirerad utav Churchill. Efter hans död så nådde hans rykte nästan en helgonlik status men hans inrikespolitiska insatser ifrågasatts av senare forskning. Han hade bl.a. svårt att samarbeta med kongressen och han förlorade en del av sin samtida trovärdighet i uppmärksammade otrohetsaffärer, vilka påstods ha skett i Vita huset, samt genom försök att dölja hans hälsoproblem med amfetamin.


Toppmötet i Wien 1961

Före mötet hade ledarna inte träffats i verkligheten, men Chrusjtjov hade skickat ett meddelande år 1960 till Kennedy där han gratulerade honom till titeln som president. Chrusjtjov hoppades också i meddelandet att relationen mellan länderna skulle förbli som på Roosevelts tid samt att han önskade att man skulle förhandla med USA om internationella problem, t.ex. nedrustning och ett tyskt fredsfördrag. Kennedy svarade med att tacka Chrusjtjov och man höll kontakten på samma sätt till 1961, då Kennedy skickade och föreslog att man skulle träffas och diskutera problemen, eftersom han trodde att de skulle kunna lösa de mellanstatliga problemen om man fick sitta ner bredvid varandra.

Båda ledarnas rådgivare avrådde mötet, men Chrusjtjov accepterade förslaget till mötet och började planera var det skulle ske och vad man skulle ta upp. Den 4 juni 1961 samlades presidenten av Förenta Staterna, John F. Kennedy, och Sovjetunionens ledare, Nikita Chrusjtjov, i Wien, Österrike för att diskutera problemen i relationen mellan de två supermakterna under Kalla kriget.

Under tiden man hade planerat mötet hade ännu mer rivalitet uppstått mellan supermakterna i Tyskland, Kuba och Laos. Dessa problem blev därför huvudagenda på mötet. Kennedy var under mötet överraskad av Chrusjtjovs aggressiva ton och vi ett tillfälle hade Chrusjtjov hotat att förhindra de allierades åtkomst till Berlin. Två månader efter mötet beställde Chrusjtjov byggandet av muren som skulle förhindra strömmen av människor som flydde från Östtyskland till Västtyskland. Kennedy svarade på detta genom att beställa missiler och förstärka styrkorna. I båda länderna utvecklades kärnvapen.

Chrusjtjov och Kennedy under toppmötet i Wien 1961. 


Kubakrisen

Kubakrisen under kalla kriget blev en avgörande händelse i relationen mellan USA och Sovjetunionen. Efter att Kuba hade gjort sig fria från USA och de hade svarat med att dra ner på sockerimporten, som ledde till nedgång i Kubas ekonomi, sökte Kuba stöd hos Sovjetunionen, som även hjälpte landet ekonomiskt. Kuba drogs därför med i östblocket, och det såg USA som en säkerhetsrisk. Kubas ledare Fidel Castro meddelade öppet att han var positiv till en sovjetisk kärnvapenattack riktad mot USA.

John F. Kennedy försökte 1961 i samarbete med exilkubaner störta Castro genom en landstigning vid Grisbukten, men operationen misslyckades. Året därpå flög amerikanerna över Kuba med spaningsplan och man upptäckte att det hade byggts uppskjutningsanordningar, robotramper, och man förstod att det var för att Sovjetunionen skulle kunna beskjuta USA. Både Kennedy och Chrusjtjov visste att USA hade mer kärnvapen än Sovjetunionen, så Chrusjtjov valde att backa för att undvika krig. Båda styrkorna som hade grupperat sig längs Kubas kust backade och återvände. Världen hade aldrig varit så nära ett kärnvapenkrig som då.

USA förband sig till att inte störta Fidel Castro eller invadera Kuba, samtidigt som Sovjetunionen förband sig till att montera bort robotramperna på Kuba. Man förband sig även i en hemlig överenskommelse att USA skulle avveckla sitt missilsystem i Turkiet. I världens ögon hade Sovjetunionen gjort en stor prestigeförlust medan USA hade gjort motsvarande vinst. Chrusjtjov hade underskattat Kennedys styrkor och hade skapat en dålig relation mellan supermakterna, vilket var emot hans tankesätt kring fredlig samexistens. Chrusjtjov avgick som ledare men man byggde upp heta linjen, telefonlinjen mellan Washington och Moskva för att undvika mer misstag och missförstånd mellan länderna.

Sovjetiskt fartyg intar Kuba. 

Källor: 
Nikita Chrusjtjov/Wikipedia: Wikipedia
Avstaliniseringen/Wikipedia: Wikipedia
Kubakrisen 1962 - det kalla krigets hetaste ögonblick/Johnny Poetzsch och Robert de Vries: Kubakrisen
John F. Kennedy/Wikipedia: Wikipedia
John F. Kennedy/White house: White house
Kubakrisen- Kennedy och Chrusjtjov/Norstedts: Norstedts
Toppmötet i Wien/Wikipedia: Wikipedia
JFK History/JFKlibrary: jfklibrary
Labyrint 2 ,Gullberg & Lindholm (2010)