Kommunism utanför den klassiska sfären, Nordkorea

Kommunism utanför den klassiska sfären, Nordkorea

Daniel Nyfors, Admir Cavkusic & Andreas Damsten

Nordkorea som är en av dagens få kommunistiska stater har sitt ursprung från andra världskriget som har sitt ursprung från då Sovjet frigjorde dom från Japans ockupation. Nord och Syd blev oense efter att de var kontrollerade av två helt oliktänkande stormakter som satte grunden till Koreakriget. Efter att Japans styrkor kapitulerade så delades landet Korea upp i två ockupationszoner, den norra leddes av sovjet och den södra av USA. Tre veckor efter Japans kapitulation så hålls en kongress i Seoul som grundade Folkrepubliken Korea.

I den nybildade komittén försökte USA placera in en anti kommunistisk ledare för att förhindra att kommunismen sprids men han fick lite stöd och visade sig vara korrupt och utan intresse av att utveckla demokrati i landet. Under tiden så bildades kommittéer norr om 38:e breddgraden under sovjetisk ledning med Kim Il Sung som ledare. Han var exilpolitiker som flydde till Sovjetunionen på 30-talet då Korea blev ockuperat av Japan och hade även militär erfarenhet efter att ha lett koreanska styrkor i den röda armén och gerillagrupper under den japanska ockupationen.. Kim IL Sung blev populär snabbt och slog ner motståndare till kommunistregimen och de som inte var positivt lagda till kommunismen som gjorde till att många flydde till Sydkorea.

Inom sin tid så hade de två zonerna helt olika ideologier som gav upphov till ett aktivt propagandakrig mellan zonerna. Ett val gjordes för ledare av landet och den antikommunistiska ledaren som USA satte in blev vad eftersom valet hölls bara i södra zonen så blir Syngman Rhee Republiken Koreas president. En månad senare utropas Demokratiska Folkrepubliken Korea. 1949 Så ökade spänningen i korea med propagandaradio med bl.a. hot om invasion av Nordkorea efter att USA:s styrkor lämnade Sydkorea i juni.


Korea kriget började den 25 juni 1950 efter att nordkoreanska trupper har korsat den så kallade 38:e breddgraden, som är en av världens mest militärt bevakade områden, detta blev början på kriget. I Nordkoreanska historieböcker så steg sydkoreanska trupper över den 38:e breddgraden först, men det är bara enligt dem. Dödssiffrorna mellan de två länderna var väldigt höga över en miljon för bägge sidor. Det blev vapenvila 1953 och därefter fick länderna fick sina nuvarande gränser. Koreakriget började falla ner på grund av att FN har skickat förstärkningar och det ledde att Sydkorea vände kriget. Men koreakriget blev ett oavslutat krig oberoende om Sydkorea vände. Än idag så är Nordkorea och Sydkorea fortfarande stridande mot varandra och den 38:breddgraden är en av världens mest hårdbevakade område.


Nordkorea är en kommunistisk diktatur som har styrts av samma familj i över 50 år. Man vet inte exakt hur maktsystemet i Nordkorea är uppdelat men man vet att diktatorn Kim Jong-Un har mycket stor makt i landet samt militären har stort inflytande i landet. Nordkorea är ett land som fortfarande är i krig så de fokuserar mycket på militären i landet. Nordkoreas befolkning är under en konstant övervakning av myndigheterna i landet och de får inte lämna hemlandet. Den vanliga befolkningen i Nordkorea vet ytterst lite om omvärlden och omvärlden vet ytterst lite om Nordkorea. Industrin i Nordkorea gick i början ganska bra men blev med tiden omodernt med planekonomin. De var beroende av Sovjet för de fick förmånliga priser för olja och kol men det tog slut 1991 då Sovjet kollapsade och då blev Korea beroende av Kina istället. Landet har goda möjligheter att utveckla modernt jordbruk men översvämningar, torrperioder och brist på konstgödsel förstörde deras goda egenskap och ledde till att flera miljoner människor svultit ihjäl och barn har skadats i sin utveckling av undernäring.

För att hålla ihop befolkningen så varnar ledningen om att landet är hotat av bl.a. USA och Sydkorea som gör att landet satsar en stor del av sina tillgångar på försvaret. Trots att Nordkorea fått hot om handelsblockad, FN-sanktioner, och stopp av import av deras lyxvaror så har de utvecklat egna kärnvapen och missiler.

Källor:

Landguiden/ Politiskt systen: Landguiden

Skriven av: Martina Johansson

Publicerad: 1 augusti 2016


Nordkorea/Wikipedia: Wikipedia


So-rummet/Koreakriget: Koreakriget

Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/koreakriget-ett-oavslutat-krig

-Text skriven av Johnny Poetzsch och Robert de Vries

-Lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen

-Publicerad 10 maj 2013